Nowości - interenetowa telewizja o psach

01.11.2011

XXII Jesienne Wyścigi Psich Zaprzęgów - zapraszamy na relację z imprezy zorganizowanej przez Fundację Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE- NE- KA.

28.10.2011

W galerii Psiej Tv pojawiła się pierwsza część fotorelacji z Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Poznaniu. Zapraszamy!

17.10.2011

Zapraszamy na fotorelację z XXII Jesiennych Wyścigów Psich Zaprzęgów, które odbyły się 15-16.10.2011 w Lesie Młocińskim. Organizatorem imprezy była Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZENEKA.

więcej aktualności tutaj.

wystawy - psia telewizja

psia.tv na wystawach

Twój pies w tv

Dodaj swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter psia.tv

psia ankieta

Czy uwa??asz, ??e kundle s? zdrowsze ni?? psy rasowe?
tak, choruj? znacznie rzadziej ni?? psy rasowe
nie, choruj? r??wnie cz?sto co psy rasowe
nie ma na to regu??y, wszystko zale??y od konkretnego psa
nie mam zdania

psia reklama

Psia.tv na Facebooku

 

 

Warunki korzystania z serwisu psia.tv

1. Stosunki pomiędzy użytkownikiem a psia.tv

1.1 Korzystanie z witryny internetowej psia.tv (oraz wszelkich produktów, oprogramowania i usług, w tym wbudowanego odtwarzacza filmów jest bezpłatne.

1.2 Wszystkie zamieszczone materiały podlegają ochronie prawami autorskimi (w myśl ustawy o prawach autorskich), których właścicielem jest psia.tv

1.3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie jakiejkolwiek części lub całości materiałów bez zgody właścicieli psia.tv

2. Przyjęcie Warunków

2.1 Użytkownik powinien przyjąć Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Usług. W przypadku ich nieprzyjęcia użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usług.

2.2 Użytkownik może przyjąć Warunki poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług psia.tv będzie traktował korzystanie z nich jako przyjęcie Warunków.

2.3 Użytkownik nie może korzystać z Usług i nie może przyjąć Warunków, jeżeli (a) nie jest w wieku, który umożliwia zawarcie z psia.tve wiążącej umowy lub (b) jest osobą, wobec której został wydany wiążący zakaz otrzymywania Usług lub korzystania z nich, na podstawie przepisów prawa kraju, w którym ma stałe miejsce zamieszkania lub z którego uzyskuje dostęp do Usług lub z nich korzysta.

3. Zmiany Warunków

3.1 psia.tv może dokonywać zmian Warunków. W przypadku dokonania takich zmian, Psia.tv udostępni nowy egzemplarz Warunków pod adresem w tym dziale.

3.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku korzystania z Usług po dniu, w którym Warunki zostały zmienione, psia.tv potraktuje korzystanie z nich jako akceptację zmienionych Warunków.

3.3 Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy Warunki nie uległy zmianie.

4. Ogólne ograniczenia w korzystaniu

4.1 psia.tv niniejszym zezwala użytkownikowi na dostęp do Witryny Internetowej i Usług oraz korzystanie z nich, z zastrzeżeniem poniższych wyraźnych warunków, a użytkownik uznaje, że niespełnienie któregokolwiek z tych warunków będzie stanowiło z jego strony naruszenie niniejszych Warunków:

  1. użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych części Witryny Internetowej, w tym między innymi Materiałów Zgłaszanych przez zespół psia.tv na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody psia.tv;
  2. użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części Witryny Internetowej ani Usług (w tym między innymi Odtwarzacza  i technologii z nim związanych);
  3. użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania (oraz nie podejmować takich prób) elementów zabezpieczenia Witryny Internetowej lub elementów, które (i) uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Materiałów Zgłaszanych przez zespół psia.tv, bądź ich kopiowanie lub (ii) wprowadzają w życie ograniczenia w zakresie korzystania z Witryny Internetowej lub treści na niej dostępnych;
  4. użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny Internetowej lub Usług (w tym Odtwarzacza) w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony psia.tv. Zabronione wykorzystywanie do celów komercyjnych obejmuje między innymi:
    1. odsprzedaż dostępu do Witryny Internetowej lub dowolnych Usług (takich jak Odtwarzacz) na innej witrynie internetowej, której głównym celem jest uzyskanie przychodów z reklamy lub abonamentu; oraz
    2. redystrybucję Usług (w tym Materiałów Zgłaszanych przez zespół psia.tv dostępnych poprzez Usługi), której głównym celem jest uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej zasadniczo podobnej lub porównywalnej do działalności prowadzonej przez psia.tv,

5. Polityka w zakresie praw autorskich

5.1 psia.tv prowadzi przejrzystą politykę w zakresie praw autorskich w przypadku Materiałów Zgłaszanych przez zespół psia.tv. Jeżeli twierdzi się, że naruszają prawa autorskie osoby trzeciej prosimy o zapoznanie się z podstroną prawa autorskie

5.2 W ramach polityki psia.tv dotyczącej praw autorskich psia.tv uniemożliwi użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do Witryny Internetowej w przypadku stwierdzenia, że użytkownik ten dopuścił się jakichkolwiek naruszeń.